Wat is waarheid? 12 vragen om complottheorieën te testen

Corona bestaat niet en is verzonnen door de overheid om ons te onderdrukken. Het vaccin bevat minicomputers die via 5G bestuurd worden. Er is een verborgen wereldregering die uit is op een nieuwe wereldorde. Het virus (of het vaccin) is ontworpen als middel om overbevolking tegen te gaan.

Op internet doen de meest bijzondere theorieën rondom corona de ronde. De theorieën worden met overtuiging verdedigd. Wie er niet in gelooft laat zich misleiden of is blind voor de waarheid. Misschien voel jij je wel aangetrokken tot zulke theorieën of raak je erdoor in verwarring. Je vraagt je af: wat is waarheid? Het is makkelijk om al zulke theorieën af te doen als dwaasheid en de bedenkers als wappies. Maar wat als je een serieus oordeel wil vellen? Hieronder 12 nuchtere vragen waarmee je een complottheorie kan testen.

Lees verder

Orgaandonatie (3) – Wat moet ik nu doen?

kq5xs22athf2_wd640In het eerste artikel hebben we enkele Bijbelse lijnen getrokken als het gaat over de vraag ‘mag ik orgaandonor zijn?’ In het tweede artikel stonden we stil bij de praktijk van orgaandonatie en de vragen die dit met zich meebrengt. Duidelijk werd dat er veel komt kijken bij de keuze om wel of geen donor te zijn. De vraag die misschien opkomt is: wat moet ik nu doen? In dit derde en laatste artikel staan we bij deze vraag stil. Lees verder

Orgaandonatie (2) – Wat betekent het om donor te zijn?

kq5xs22athf2_wd640In het vorige artikel zagen we dat de meeste christenen vinden dat de Bijbel ruimte laat voor het zijn van orgaandonor, zolang dit maar een vrijwillige gave is uit liefde voor de naaste. Ook hebben we enkele redenen besproken waarom anderen hier anders over denken. Wat bij het wel of geen donor zijn echter ook meespeelt is de vraag wat het praktisch betekent om donor te zijn. We hebben het dan niet over het afstaan van bijvoorbeeld een nier bij leven, maar over het afstaan van je organen na je sterven. Veel mensen zijn huiverig om hierover na te denken of met elkaar over te spreken. Toch is het belangrijk om over deze zaken na te denken. Lees verder

Orgaandonatie (1) – Mag ik orgaandonor zijn?

undefinedOp 1 juli 2020 treed de nieuwe donorwet in werking. Het systeem van donorregistratie verandert dan. Elke Nederlander boven de 18 jaar moet zijn of haar keuze kenbaar maken. Wanneer u dit niet doet wordt er ‘geen bezwaar’ geregistreerd en bent u in principe orgaandonor. Deze verandering brengt de nodige vragen met zich mee over hoe we hier als christenen mee om moeten gaan. Om deze reden wil ik in de komende kerkbladen wat over dit onderwerp schrijven. Ik probeer enkele grote lijnen te trekken. Wilt u meer informatie kijk dan ook even op de website van de NPV (www.npvzorg.nl/thema/orgaandonatie) zij verzorgen ook met enige regelmaat informatieavonden.  Ook kunt u met mij contact opnemen als u nog vragen heeft. In een volgend kerkblad kunnen deze vragen dan aan de orde komen. In deze bijdrage wil ik de vraag beantwoorden: mag ik Bijbels gezien orgaandonor zijn? Lees verder

De worm

worm‘Maar ik ben een worm en geen man…’

Ps. 22:7a

De woorden van de tekst komen uit Psalm 22. Dit is een Psalm die de Heere Jezus op Zichzelf heeft toegepast toen Hij hing aan het kruis van Golgotha. In de diepe nood van de godverlatenheid riep Hij het uit: ‘Mijn God, mijn God! Waarom hebt gij mij verlaten…’ Met het citeren van deze beginwoorden van Psalm 22 roept Jezus degenen rondom het kruis heel Psalm 22 in herinnering. Van heel deze Psalm zegt de Heere Jezus dat deze ten diepste over Hem gaat. Ook onze tekst dus: ‘ik ben een worm en geen man…’ Lees verder

De sprinkhaan

grasshopper-1389670“Al uw bomen en de vrucht van uw land zullen de sprinkhanen in bezit nemen.”

Deut. 28:42

In april van het jaar 2019 werd Iran getroffen door een enorme sprinkhanenplaag. In 2013 was er in Egypte een sprinkhanen plaag van ‘Bijbelse proporties’, aldus de media. Ook Israël wordt zo nu en dan nog getroffen door een sprinkhanenplaag. Naast droogte vormen sprinkhanen één van de grootste bedreigingen voor de oogst in het Midden-Oosten. Waar deze beestjes soms met miljoenen tegelijk neerstrijken blijft nauwelijks iets over. Alles wordt kaalgevreten. Ook in Bijbelse tijden kwamen zulk sprinkhanenplagen met regelmaat voor. Lees verder

De hond

dog-head-1348415-1279x852‘Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen’

Mat. 15:26

Jaren terug was ik eens bij iemand op pastoraal bezoek. De mevrouw had het erover dat ‘zij’ zo lief was, ‘zij’ groeide zo goed en ‘zij’ was eigenlijk nooit ziek. Het duurde even voor ik doorhad dat ze het niet over haar kleindochter had, maar over haar hond. Voor sommigen mensen betekent een hond heel veel. Het is een aanhankelijk dier, dat trouw is en veel liefde kan geven. Mooi om te zien hoe mens en dier aan elkaar gehecht kunnen zijn. Lees verder

De ezel

donkey-1380444-1280x960‘En zij brachten het veulen tot Jezus, en wierpen hun klederen daarop; en Hij zat op hetzelve.’

Markus 11:7

Ik hoorde eens het verhaal van een predikant die afscheid nam van zijn gemeente. Helaas kon deze man niet zo goed opschieten met zijn collega-predikant in dezelfde gemeente. Zijn afscheidstekst was dan ook uit Genesis 22 vers 5b ‘blijft gij hier met den ezel’. Of het echt gebeurd is weet ik niet, maar het zal je maar gezegd worden. Iemand een ezel noemen is bepaald geen compliment. Ezels staan bekend als koppig en dom. Dit heeft er wellicht mee te maken dat ze bij gevaar niet wegvluchten maar stil blijven staan. Het kan veel geduld vergen om een ezel de kant op de krijgen die je wil. Lees verder